Welcome

Về quê nhà phố Ngái Ra thăm giếng Dinh Giếng Dinh đang được từ sửa nâng cấp

Về quê nhà phố Ngái. Ra thăm giếng Dinh.
Giếng Dinh đang được từ sửa, nâng cấp. Nước vẫn trong leo lẻo. Đẹp tuyệt vời là đầm sen bên cạnh.
Treo lại bài thơ cũ:
Giếng Dinh- có tự bao giờ?
Đã bao năm tháng nắng mưa dãi dầu
Mạch nguồn khởi tự nơi đâu?
Mà trong, mà mát như bầu nước tiên
Mà ăm ắp, mà vô biên
Dù đâu khô khát triền miên tháng ngày
Trai quê uống nước giếng này
Sức dài vai rộng đức tài giỏi giang
Gái quê uống nước giếng làng
Tóc dài, da trắng đảm đang mọi bề
Dẫu cho muôn dặm đường xa
Làm sao quên được Quê nhà, giếng Dinh!
2021-11-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới