Welcome

Đúng là có hỏi nhà face Cái bài bị xóa trước đây của mình

Đúng là có hỏi nhà face
Cái bài bị xóa trước đây của mình
Trong đó có cả tấm hình
Nay họ khôi phục nên mình rất vui
Mời bạn xem họ trả lời
Riêng tôi thì thấy vui rồi quá vui
Cũng mừng họ đã nghe tôi
Gửi lời xin lỗi nên tôi rất mừng
30/3
NXN Chào các bạn của tôi
2021-10-29
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới