Welcome

MẤT EM Nay mới thấy ngày đầu khờ dại

MẤT EM...
Nay mới thấy ngày đầu khờ dại
Em đến nhà , anh ngại tiếp em
Nấp vào một chỗ ngó xem
Đến khi khôn lớn mất em về người !..
Nghĩ mà bực , cái đời mình bạc
Nay thì em đã khác lắm rồi
Em đi ôm ấp một người
Để anh lẻ bóng , đơn côi với đời !..
Em thì có xe hơi đi lại
Có biết anh lội đại giữa dòng
Cứ cho cá lòng tong nó rỉa
Mất em rồi giữ ĐỈA làm chi !!!?????
Ảnh mạng !
16/5 NXN Chúc vui vẻ .
2021-10-28
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới