Welcome

Theo dõi và được biết ngày hôm nay các con được học và được hiểu thế nào là trách nhiệm của tập thể và có lẽ tự bản thân các con qua buổi họ

❤️ Theo dõi và được biết ngày hôm nay các con được học và được hiểu thế nào là “ trách nhiệm của tập thể” và có lẽ tự bản thân các con qua buổi học hôm nay đã ý thức được vì sao ông bà ta có câu “ một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”
❤️ Mỗi cá nhân là một sắc màu cá biệt nhưng muốn thành công trong việc lớn luôn cần có nhiều sắc màu kết hợp lại tạo thành một bản màu đầy khí phách.
❤️ Trên thực tế, không có một cá nhân nào tồn tại độc lập hay biệt lập so với tập thể. Nó luôn là một cá thể tạo nên sự hùng mạnh của một tập thể. Như vậy mới có thể nói rằng, tập thể chỉ được tạo dựng nên từ rất nhiều cá nhân. Mỗi cá nhân có ý thức và trách nhiệm xây dựng tập thể ấy vững mạnh và đoàn kết. Đó chính là mục tiêu lớn khi chúng ta sống trong một tập thể, một cộng đồng người
❤️ Cảm ơn Học Kỳ Quân Đội đã tạo nên sự gắn kết đầy cảm xúc này từ các con.
❤️ Mẹ đã nhớ a 2 rồi
2021-10-26
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới