Welcome

Núi có đỉnh chót vót biển có bờ bên kia

Núi có đỉnh chót vót, biển có bờ bên kia
Đường dài dằng dặc, cuối cùng cũng có lối quay về
Dư vị đắng chát, cuối cùng sẽ là ngọt ngào đọng lại...
(Tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất)
2021-10-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới